Atelier de lucru

Comunicare flexibila agenti umani - agenti software

- editia 1 -
Cluj-Napoca, Romania
  3 Septembrie 2013

in cadrul celei de a 10-a Conferinte de Interactiune Om-Calculator
ROCHI 2013


Atelierul este organizat in cadrul proiectului bilateral Romania - Republica Moldova
ASDEC: Argumentare structurata pentru suportul deciziilor cu constrangeri normative

de catre Grupul de Sisteme Inteligente, Departamentul de Calculatoare al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca
si Universitatea Tehnica a Moldovei

Tematica

Se solicită contribuţii originale în următoarele domenii:

Comunicare flexibila inter-agenti
Cooperare inter-agenti bazata pe argumente si explicatii
Arhitecturi de agenti pentru suport decizional
Argumentare si dialog in sisteme multi-agent
Argumentare in Web-ul Semantic
Analiza argumentelor si a opiniilor online
Ontologii pentru sisteme multi-agent
Implementarea sistemelor multi-agent
Detectia si remedierea disputelor
Incredere si reputatie in sisteme multi-agent
Agenti constransi normativ
Sisteme suport decizional
Sisteme inteligente: concepte, modele, servicii si aplicatii
Optimizarea sistemelor


Formatul lucrarilor

Lucrările vor fi redactate în format ACM-CHI, adaptat în limba română.
Se solicita lucrari (4 pagini), respectiv rezumate extinse (2 pagini).

Publicarea lucrărilor

Lucrările acceptate (4 pagini) vor fi publicate de Editura MatrixRom în numărul special al Revistei Române de Interacţiune Om-Calculator (RRIOC), ISSN 1843-4460, indexată de CNCSIS la nivel B+.  Rezumatele extinse (2 pagini) vor fi incluse in lucrarile atelierului.  Lucrarile se trimit la adresa Adrian.Groza at cs.utcluj.ro

Date importante

Trimitere lucrari/rezumate extinse:                         8 Iunie 2013 (extins 16 Iunie)            
Notificare acceptare lucrari/postere:                      22 Iunie 2013
Înregistrare autori:                                                   29 Iunie 2013
Atelier:                                                                       2-4 Septembrie 2013

Taxa de participare

Taxa de participare completă: 270 RON

Include: participarea la conferinţă, programul, volumul, mapa conferinţei, dineul oficial şi pauzele de cafea.

Taxa redusă de participare: 70 RON
Include: participarea la conferinţă, programul şi pauzele de cafea.

Volum suplimentar: 50 RON

Persoană suplimentară la dineu: 130 RON

Pentru includerea lucrării în volum este obligatoriu ca cel puţin unul dintre autori să plătească taxa de participare completă, prin ordin de plată, până cel mai târziu pe 15 iulie 2012. Celelalte taxe pot fi plătite la secretariatul conferinţei.

Organizatori

Adrian Groza, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Romania 
Sergiu Zaporojan, Universitatea Tehnica a Moldovei, Republica Moldova  

Comitet organizare

Radu Razvan Slavescu, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Romania 
Anca Marginean, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Romania 

Comitet program

Vasile Moraru, Universitatea Tehnica a Moldovei, Republica Moldova
Anatol Popescu, Universitatea Tehnica a Moldovei, Republica Moldova
Tudor Groza, University of Queensland, Australia  
Cristina Feier, University of Oxford, UK  
Chifu Emil, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Romania    
Dia Miron, Recognos, Cluj-Napoca, Romania    
Daniel Hunyadi, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Romania    
Camelia Lemnaru, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Romania    
Lucia Vacariu, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Romania

Lucrari acceptate

Zaporojan Sergiu, Calmîcov Igor, Plotnic Constantin, Cărbune Viorel. Monitorizarea procesului de fabricaţie a microfirelor

Vasile Moraru, Sergiu Zaporojan. Relaxarea semidefinita pentru problema echilibrarii liniilor de asamblare

Adrian Popescu, Anca Marginean. Sistem multi-agent pentru rutarea traficului

Anca Marginean, Oana Marc. Limbajul natural ca mod de interogare a colectiilor LinkedData

Radu Razvan Slavescu, Adrian Coapsi. Detectarea preferintelor turistilor pentru recomandarea de orare de vizitare personalizate

Gabriela Visinari, Adrian Groza. Sistem semantic pentru monitorizarea contractelor electronice


Postere

Adrian Groza, Sergiu Zaporojan - ASDEC: Argumentare structurata petnru suportul deciziilor cu constrangeri normative